Handels- og forretningsbetingelser

Disse handelsbetingelser finder anvendelse på leje af biler på www.poul-munk.dk

www.poul-munk.dk ejes og drives af Poul Munk A/S, CVR-nr. 13118205, adresse Nørrevænget 9-23, 8600 Silkeborg, DK, tlf. 86822700 og e-mailadresse munk@poulmunk.dk.

Aftalens varighed

Der er tale om dag-til-dag udlejning eller abonnementsaftale, der løber indtil den på forhånd, aftalte slutdato eller indtil evt. opsigelse undervejs i lejeperioden.  

Booking af køretøjer

Booking af et køretøj som forbruger er kun tilladt for fysiske personer, som minimum er 18 år gamle og har ubegrænset retsevne. Lejer af køretøj skal have et gyldigt kørekort. Mindreårige og andre fysiske personer uden eller med begrænset retsevne har ikke tilladelse til at booke et køretøj hos Elstrøm Biludlejning.

Som en del af bookingprocessen skal du sandfærdigt udfylde alle obligatoriske felter i registreringsformularen, som Elstrøm Biludlejning (Poul Munk A/S) kommer i besiddelse af. Ved at indsende forespørgslen på bookingen/eller helt gennemføre en booking accepterer lejer disse vilkår og betingelser, som fremgår nedenfor - ligesom lejer accepterer lejebetingelser.

Leje af bil hos Elstrøm Biludlejning, Poul Munk A/S

For at leje bil hos Elstrøm Biludlejning skal der medbringes følgende:

- Gyldigt kørekort for oplyste fører/førere på lejeaftalen.

- Betalingskort til betaling af leje samt eventuelle efterdebiteringer i forbindelse med lejen.

- Sygesikringsbevis for oplyste fører på lejeaftalen - hvoraf navn og adresse skal fremgå på beviset.

Betaling og levering

Vi modtager betaling med Dankort, Visa og MasterCard.

Beløbet trækkes på betalingskortet, når tjenesteydelsen iværksættes. I tilfælde af udlejning på mere end ”30” dage, kan beløbet opdeles i månedlige rater, som ved starten af en ny måned betales forud og automatisk trækkes på betalingskortet. Første rate betales på dagen for udlevering af lejebilen.

Lejer eller kortholder bemyndiger udlejer til at foretage opkrævning på betalingskortet til f.eks. bøder, skader, bugsering, tab eller administrationsgebyrer, der pålægges udlejer for parkering, trafik og andre overtrædelser, som lejeren pådrager sig.
Den således tildelte fuldmagt gælder også for bemyndigelsen til at opkræve betalingskortet for yderligere leje / erstatningskrav, hvis bilen returneres efter udløbet af den aftalte lejeperiode. Forsinkelse med hensyn til tilbagelevering af bilen ud over 1 time i forhold til den aftalte lejeperiode, giver udlejer krav på én dags ekstra leje ud over leje for den første dag, og derefter et krav om at blive godtgjort den aftalte dagspris så længe bilen faktisk bortskaffes og ikke er returneret af lejeren til leveringsstedet i kontraktmæssig stand. Lejers og / eller kortholderens underskrift giver udlejer bemyndigelse til at opkræve betalingskortet i overensstemmelse med ovennævnte fuldmagt. Denne adgang til kreditkortdebitering gælder også for enhver aftalt forlængelse af lejeperioden.

Ved booking af lejebilen vælges dato og klokkeslæt for udlevering af bilen på en valgt lokation.

Priserne er angivet i danske kroner.

Annullering

Annullering af reservation kan ske op til 48 timer før det aftalte afhentningstidspunkt mod et gebyr på 25% af lejen. Annullerer af reservation inden for 48 timer op til det aftalte afhentningstidspunkt opkræves lejer det fulde beløb.
Ved manglende afhentning opkræves den fulde leje. Anullering af leje skal ske via telefon til 86822700.

Såfremt lejer er berettiget til refundering, vil igangsættelse af refundering ske den næstkommende hverdag. Refundering af leje kan tage op til 5 hverdage.

Annullering fra udlejers side

Udlejer har ret til at afvise lejer uden begrundelse. Udlejer kan notere data på kunden, såfremt det har været nødvendigt ved tidligere lejemål. Udlejer har ret til at annullere en booking, såfremt det lejede køretøj ikke er tilgængeligt, er kommet retur med skader i et omfang, hvor udlejer ikke kan sende køretøjet ud på gaden. Udlejer vil altid afsøge muligheder for en erstatningsbil inden en eventuelt annullering.

Depositum

Hos Elstrøm Biludlejning opkræves der altid depositum ved leje af alle køretøjer. Depositummets størrelse kan variere, afhængig af biltype og om du har tegnet selvrisikoforsikring. Depositum kan maksimalt lyde på 5000 kr. Depositummet reserveres på betalingskortet ved afhentning af lejebilen.

Bemærk: der modtages ikke kontanter i depositum.

Det kan tage op mod 31 dage fra at udlejer frigiver depositummet, til at det er frigivet på lejers konto, alt efter hvilken bank lejeren har.

 

Aflevering af køretøj

Aflevering af den lejede bil skal ske til den aftalte tid. Dukker køretøjet ikke op 4 timer efter det aftalte afleveringstidspunkt, bliver køretøjet meldt stjålet. Desuden vil lejer blive opkrævet en række gebyrer.

Køretøjet skal altid afleveres tilbage i samme stand, som lejer modtog køretøjet. Er det ikke tilfældet, har udlejer ret til at opkræve gebyrer, således at køretøjet er tilbage i samme stand.

 

Ansvar

Elstrøm Biludlejning er ikke ansvarlig for bagage eller personer, som transporteres i det lejede køretøj. Elstrøm Biludlejning fralægger sig ansvaret for alle former for indirekte tab.

 

Elstrøm Biludlejning bærer intet ansvar for lejerens forsinkelser ved forsinket eller manglende aflevering af lejede køretøjer. Der ydes ingen kompensation herfor.

 

Farligt Gods

Det er forbudt at transportere farligt gods i lejede køretøjer fra Elstrøm Biludlejning.

 

Gebyrer - Lejer kan undgå gebyrer i forbindelse med billejen ved at:

- Aflevere køretøjet i samme stand som ved modtagelsen

- Aflevere bilen til tiden

- Betale færdsels- og parkeringsafgifter etc.

- Overholde opsatte regler: rygning og dyr er ikke tilladt i lejede biler

 

Gebyrlisten kan altid udleveres ved leje, og fremgår både af handelsbetinger og på udleveringsstedet.

 

GEBYR PRIS

Forsinket aflevering 400 kr + ekstra dagsleje

 

Afhentning af køretøj v/manglende aflevering Fra 1000 kr + 15 kr. pr. km

 

Manglende brændstof 300 kr + brændstof (18 kr. pr. L)

 

Rengøring af køretøj Fra 300 kr.

 

Vask af køretøj Fra 200 kr.

 

Rygning/dyr i køretøj Fra 1200 kr.

 

Ikke betalte p-afgifter og bøder 150 kr. + p-afgift/bøde

 

Kørsel på genbrugsplads 150 kr. + opkrævning fra genbrugsplads

 

Udlandskørsel

Ved brug af køretøj til udlandskørsel, skal der tilkøbes en udlandsforsikring. Såfremt udlejer opdager udenlandskørsel i den lejede bil, uden tilkøbt udlandsforsikring har udlejer ret til at opkræve et gebyr på 1500 kr + prisen på udlandsforsikringen.

Selvrisiko

Lejer har altid en selvrisiko på køretøjer lejet ved Elstrøm Biludlejning, selvrisiko opstår ved enhver skade på køretøjet eller ved tyveri eller lignende.

Reklamation – Klager over tjenesteydelsen

Hvis ydelsen ikke svarer til det aftalte, kan du henvende dig til os på [munk@poulmunk.dk eller 86822700 *Tast udlejning*]

Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [indsæt e-mailadresse].

https://www.forbrug.dk/Klagemuligheder/Ankenaevn/Godkendte-ankenaevn